Placówki, z którymi Przychodnia we Wleniu ma podpisane umowy na wykonanie badań diagnostycznych (bezpłatnie ze skierowaniem od lekarza rodzinnego)

Badania laboratoryjne:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej ul.Ogińskiego 6 58-506 Jelenia Góra tel. 757537100

Badania USG
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SPECJALISTA"
ul.Sygietyńskiego7 58-506 Jelenia Góra tel.75 767 35 67
PCZ sp.zo.o w Lwówku Śląskim ul.Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 01 01


Badania RTG
PCZ sp.zo.o w Lwówku Śląskim ul.Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 01 01


NZOZ Centrum Diagnostyki Obrazowej VOXEL Jelenia Góra ul.Bankowa 5/7 58-500 Jelenia Góra tel.75 647 06 90;519 539 913

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.