1. Violetta Dawidowicz
Stanowisko - lekarz rodzinny / pediatra
Kierownik Zakładu
Tel.: 75 7136298

2. Zygmunt Dawidowicz
Stanowisko - lekarz rodzinny / specjalista chorób wewnętrznych
Tel.: 75 7136298

3. Adamczyk  Witold
Stanowisko - lekarz stomatolog
Tel.: 75 7136298

4. Bożena Maj-Szymak  
Stanowisko - lekarz stomatolog
Tel.: 75 7136298

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.